Σχετικά

Πλαίσιο

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε το NEMO (Δίκτυο Ευρωπαϊκών Μουσειακών Οργανισμών) τον Μάιο του 2020 για τον αντίκτυπο της COVID-19, 3 στα 5 μουσεία ανέφεραν ζημίες της τάξης των €20.300 ανά εβδομάδα κατά μέσο όρο λόγω του κλεισίματός τους και των υφιστάμενων ταξιδιωτικών περιορισμών. Ενώ ο προϋπολογισμός ορισμένων μουσείων είχε επηρεαστεί ελάχιστα μέχρι εκείνο το σημείο, πολλά μουσεία ανέφεραν σημαντικές απώλειες εισοδήματος (έως 75-80%), με τα μεγαλύτερα μουσεία να αναφέρουν εβδομαδιαίες ζημίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. 4 στα 5 μουσεία έχουν αυξήσει τις ψηφιακές τους υπηρεσίες για να προσεγγίσουν το κοινό τους, με το προσωπικό να αναλαμβάνει συχνά νέα καθήκοντα για να αντιμετωπίσει τις περιστάσεις. 2 στα 5 μουσεία ανέφεραν αύξηση της διαδικτυακής τους επισκεψιμότητας από 10 έως 150% κατά την περίοδο αναφοράς. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι τα μουσεία που κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν τα καθήκοντα του προσωπικού τους ή/και να προσθέσουν πόρους ήταν επίσης σε θέση να αυξήσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες τους και παρατήρησαν αύξηση της διαδικτυακής τους επισκεψιμότητας.

Στόχος

Το έργο στοχεύει να βοηθήσει τα μικρά και μεσαία μουσεία στη πορεία προς τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα επιτρέψει στα μέλη του προσωπικού του μουσείου να δημιουργήσουν μια υπηρεσία εικονικής ξενάγησης για μια συγκεκριμένη συλλογή του μουσείου τους, ή για το σύνολο των εκθεμάτων του μουσείου. Θα τους βοηθήσει επίσης στον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή εικονικών εκδηλώσεων, όπως εκπαιδευτικά εργαστήρια και προγράμματα για τους επισκέπτες/-τριες τους. Στο σύνολό του, το έργο θα βοηθήσει τα μουσεία να ξεπεράσουν τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία COVID-19 και να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή για να προσεγγίσουν περαιτέρω τους επισκέπτες/-τριες τους.

Κύρια αποτελέσματα

Το έργο θα έχει 2 κύρια αποτελέσματα: 

- Μεθοδολογικός Οδηγός «Open Museums». Ο οδηγός θα περιλαμβάνει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που πρέπει να βελτιώσουν τα μέλη του προσωπικού ενός μουσείου για να εκσυγχρονιστούν οι δραστηριότητες του μουσείου και να συμβαδίζουν με τη νέα ψηφιακή εποχή. 

 - Μάθημα ηλεκτρονικής διδασκαλίας «Open Museums». Το εν λόγω μάθημα ηλεκτρονικής διδασκαλίας θα προετοιμάσει τα μέλη του προσωπικού του μουσείου για τη δημιουργία εικονικών ξεναγήσεων, την εικονική αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες/-τριες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του μουσείου, τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος για το μουσείο και γενικά την ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας του μουσείου και της εικονικής εμπειρίας των επισκεπτών/-τριων. 
Search