Τα Ευρωπαϊκά Μουσεία παραμένουν ανοιχτά χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες

Το OPEN MUSEUMS είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ 

Οι στόχοι μας

Να παρέχουμε όλες τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες που θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες/-ουσες να δημιουργήσουν αποτελεσματικά συστήματα στα μουσεία τους για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κοινού τους.
Να στηρίξουμε τη λειτουργία των μουσείων και να διατηρήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά και την τοπική ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο.
Να διαδώσουμε επιτυχώς τα αποτελέσματα του έργου στις στοχευμένες ομάδες μας πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Οι στοχευμένες ομάδες μας

Μέλη προσωπικού μουσείων, όπως διοικητικοί/-ες υπάλληλοι, διαχειριστές/-στριες, υπάλληλοι γραμματείας και ρεσεψιόν, φροντιστές/-στριες.
Μέλη προσωπικού πολιτιστικών οργανισμών (Χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς, Τουριστικά αξιοθέατα κ.λπ.).
Εκπαιδευτές/-τριες ενηλίκων και οι οργανισμοί τους.
Search