Νέα

>

3η Διακρατική Συνάντηση Έργου 
Padron, Ισπανία 

Την 1η Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η τελική συνάντηση του έργου στο Padron της Ισπανίας με οικοδεσπότη τον συντονιστή Cas de Rosalia. 
 Η σύμπραξη είχε γόνιμη συζήτηση που οδήγησε στα βήματα που πρέπει να οριστικοποιηθούν και στην κυκλοφορία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης στο τέλος αυτού του έργου.   

Σεμινάριο OPEN MUSEUMS στην Αθήνα, Ελλάδα

Ένα σεμινάριο "Ψηφιακή αφήγηση" διοργανώθηκε τον Ιούνιο στο Μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα από τον εταίρο του έργου IDEC. Στόχος ήταν να παρουσιαστεί το έργο "Ανοιχτά Μουσεία" στους υπαλλήλους των μουσείων και να τους παρακινήσει να ξεκινήσουν ψηφιακές πρακτικές στο επάγγελμά τους και να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου.
Η ανάρτησή μας στο Facebook

Δραστηριότητα κατάρτισης της σύµπραξης 
 Rossano, Ιταλία

Από τις 5 έως τις 7 Απριλίου 2022, το Insieme per Camminare φιλοξένησε στο Επισκοπικό Μουσείο του Κώδικα στο Corigliano - Rossano (Ιταλία), την εκπαιδευτική συνάντηση "Ανοιχτά Μουσεία", στην οποία συμμετείχαν 2 εκπρόσωποι από κάθε εταίρο του έργου. Το πρώτο μέρος της συνάντησης επικεντρώθηκε στον Οδηγό Ικανότητας ως αποτέλεσμα του έργου. 
Μετά από μια σύντομη εισαγωγή από την Fundación Rosalía de Castro ως επικεφαλής του έργου, κάθε εταίρος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την έκθεση που αφορούσε τη δική του Χώρα και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν. Στο δεύτερο μέρος, η εστίαση μετατοπίστηκε στο μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης με παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών ενοτήτων. Στο τρίτο μέρος, οι συμμετέχοντες συναντήθηκαν με εκπροσώπους δύο σημαντικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς: και την Anna Cipparrone, μέλος της ιταλικής επιτροπής του Εθνικού Συστήματος Μουσείων και διευθύντρια του Μουσείου Consentia Itinera, που έχει επιλεγεί ως βέλτιστη πρακτική στην Ιταλία στον τομέα της ψηφιακής αφήγησης. 
 Τέλος, η συνάντηση έδωσε επίσης την ευκαιρία να γνωρίσετε το Μουσείο Κώδικα και τον Codex Purpureus Rossanensis, από τα πολυτιμότερα και παλαιότερα εικονογραφημένα χειρόγραφα στον κόσμο, που συμπεριλήφθηκαν από την UNESCO το 2015 στην κατηγορία "Μνήμη του κόσμου", καθώς και την αξιόλογη βυζαντινή-νορμανδική πολιτιστική κληρονομιά που φυλάσσεται στο ιστορικό κέντρο του Rossano και θεωρείται παράδειγμα υπαίθριου μουσείου. 

2η Διακρατική Συνάντηση Έργου 
Πειραιάς, Ελλάδα 

  Στις 31 Ιανουαρίου, η κοινοπραξία συναντήθηκε αυτοπροσώπως για τη 2η διακρατική συνάντηση του έργου. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την IDEC στον Πειραιά στην Ελλάδα.   Η σύμπραξη είχε γόνιμη συνεργασία που οδήγησε στην οριστικοποίηση του πρώτου αποτελέσματος του έργου "Ο Οδηγός Επάρκειας". Το υλικό είναι διαθέσιμο στην ενότητα "Αποτελέσματα" του παρόντος δικτυακού τόπου.   Επιπλέον, η σύμπραξη συζήτησε την οργάνωση της επικείμενης εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο Rossano της Ιταλίας

Εναρκτήρια συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 6 και 7 Μαΐου. Όλοι/-ες οι εταίροι συναντήθηκαν για να συζητήσουν τα πρώτα βήματα του έργου και τις δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων του. Σε αυτές τις δύο μέρες, μοίρασαν τα κύρια καθήκοντα και τις ευθύνες και επέλεξαν τις αρχικές προθεσμίες. Οι εταίροι έχουν ξεκινήσει επιτυχώς τις πρώτες δραστηριότητες και τώρα έρχονται σε επαφή με τα μέλη του προσωπικού των μουσείων για να εντοπίσουν ελλείψεις στις δεξιότητές τους.
Search