Os museos europeos permanecen abertos a través das tecnoloxías dixitais

Open Museums é un proxecto cofinanciado polo programa Erasmus+

Os nosos obxectivos

Achegar todas as habilidades dixitais e competencias que lle permitirán aos participantes crear sistemas efectivos nos seus museos para captar a atención da audiencia. 
Manter a organización do museo e preservar o patrimonio cultural e o desenvolvemento local de modo sustentable.
Difundir os resultados do proxecto de forma exitosa entre os grupos diana de toda Europa. 

Grupos diana

Traballadores do museos, tales como administrativos, persoal de xestión, curadores, atención ao público, etc.
Traballadores de organizacións culturais (lugares patrimoniais, de atraccións turísticas, etc.)
Profesores de adultos e as súas organizacións.
Search